Zwyczaje wielkanocne „Przywołówki dyngusowe” na Kujawach

LITERATURA

Dunin-Karwicka Teresa, Rola tradycji w kulturze wsi kujawskiej, Toruń 2000

Kasińska Barbara, Przywołówki szymborskie 1833-2012, Inowrocław 2012

Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie, Kujawy, t. 3, cz. I, Wrocław-Poznań 1962

Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie, Kujawy, t. 4, cz. II, Wrocław-Poznań 1962

Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie, W. Księstwo Poznańskie, t. 13, cz. V, Wrocław-Poznań 1963

Korczak Rafał, Szymborskie przywoływki – unikatowe zjawisko kujawskiej kultury regionalnej,
„Lud” 2010, t. XCIV, s. 347-365

Łopatyńska Hanna, Kawalerowie z Szymborza, „Twórczość Ludowa” 2004, nr 3, s.34-35

Ogrodowska Barbara, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, Warszawa 2000

Przesławska Halina, Przywoływki dyngusowe na Kujawach, Toruń 1974

Przywołówki dyngusowe w Szymborzu, „Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, Warszawa 2016

Skłodowska-Antonowicz Kalina, Obrzędy doroczne i zwyczaje na Kujawach, „Literatura Ludowa” 1963, R. VII, nr 4, s. 21-28

Szkulmowska Wanda, Ziemia rodzinna to Kujawy, Bydgoszcz 2006